කොවිඩ් එන්නත් මිලදී ගැනීමට රජය රුසියාව චීනය සහ ඉන්දියාව සමග සාකච්ඡා කරයි

මෙරටට කොවිඩ් නයින්ටීන් එන්නත් මිලදී ගැනීම සදහා චීනය. රුසියාව සහ ඉන්දියාව සමග සාකච්ඡා කරමින් සිටින බව රජය පවසයි. ලෝක සෞඛ්‍ය

Read more