එල්ටීටීඊ සංවිධානය ප්‍රවර්ධනය කරන ප්‍රවෘත්ති පල කළ පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට

එල්ටීටීඊ සංවිධානය ප්‍රවර්ධනය කරන ප්‍රවෘත්ති පල කළ පුද්ගලයෙකු වත්තල ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට ගැනේ. ත්‍රස්ත ක්‍රියා විමර්ශන කොට්ටාශය මගින් මෙම පුද්ගලයා ඊයේ

Read more

සෑම නගරයකම තේ අලෙවිසැල්

සෑම නගරයකම තේ අලෙවිසැල් පිහිටුවීමට රජය තීරණය කරයි. ජනතාවට නැවුම් තේකොළ සාධාරණ මිලකට පහසුවෙන් මිලදී ගැනීමේ අවස්ථාව සැලසීම එහි අරමුණ

Read more

නව තේ තවාන් පන්සියයක්

තේ තවාන් පන්සියයක් අලුතින් ආරම්භ කරන බව රාජ්‍ය ඇමති කනක හේරත් මහතා කියයි. තේ වගාකරුවන්ගේ වාර්ෂික තේ පැල අවශ්‍යතාව සපුරාලිම

Read more

වසර 2030 වනවිට තේ අපනයනයෙන් ඩොලර් බිලියන 3 ක ආදායමක්

වසර 2030 වනවිට තේ අපනයනයෙන් ඩොලර් බිලියන 3 ක ආදායමක් බලාපොරොත්තු වන බව කොළඹ තේ වෙලෙදුන්ගේ සංගමය සදහන් කරයි. ඉකුත්දා

Read more