ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයකට ලක්ව අදට වසර 12 යි

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයකට ලක්ව අදට වසර 12 ක් සපිරෙයි. ලෝක ඉතිහාසයේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමක් ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරයකට ලක් වු

Read more

පාස්කු ඉරුදින ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ ශ්‍රී ලාංකිකයන් තිදෙනෙකුට ඇමරිකානු අධිකරණ දෙපාර්තමේන්තුව චෝදනා ගොනු කරයි

පාස්කු ඉරුදින ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ ශ්‍රී ලාංකිකයන් තිදෙනෙකුට ඇමරිකානු අධිකරණ දෙපාර්තමේන්තුව චෝදනා ගොනු කරයි. 2019 වසරේ අප්‍රේල් මස 21 වැනිදා

Read more