අධ්‍යාපන පීඨාධිපතිවරුන්ට හා විදුහල්පතිවරුන්ට විදෙස් පුහුණුව .

ධාරිතා සංවර්ධනය වෙනුවෙන් විශේෂ පුහුණුවක් සඳහා ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨයන්හි පීඨාධිපතිවරුන් හා උප පීඨාධිපතිවරුන් 25 දෙනෙකුගෙන් යුත් කණ්ඩායමක් හෙට (20)  චීනය

Read more

මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ පුහුණු කාලය දීර්ඝ කෙරේ

මෙතෙක් වසර එකහමාරක්ව පැවති මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ පුහුණු කාලය වසර 02 දක්වා වැඩි කිරීමේ චක්‍රලේඛය සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය දොස්තර

Read more

19+ වෘත්තීය අධ්‍යාපනික ප්‍රදර්ශනය කුලියාපිටියේ දී

19+ “ජයග්‍රාහී මාවතක් කරා“  අධ්‍යාපනික , වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශ හා වෙළඳ ප්‍රදර්ශනය කුලියාපිටිය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ දී හෙට (03) ආරම්භ වේ.

Read more

එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා මඟින් කාන්තා ව්‍යවසායකන් බිහිවීමේ වැඩි ප්‍රවණතාවක්

එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා සහන ණය යෝජනා ක්‍රමයේ සංඛ්‍යා ලේඛන මඟින් කාන්තා ව්‍යවසායකන් බිහිවීමේ  ප්‍රවණතාවක් දක්නට ලැබෙන බව බව මුදල් හා

Read more