උතුරේ දූපත්වල සංවර්ධන කටයුතු ඇරඹේ

උතුරේ දූපත්වල සංවර්ධන කටයුතු ආරම්භ කිරීමට ක්‍රියා කර ඇතැයි ධීවර අමාත්‍ය ඩග්ලස් දේවානන්දා මහතා පවසයි. මෙය එම ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියරයි.

Read more

මගී ජනතාවට ආරක්ෂාකාරීව ප්‍රවාහන සේවාවක්

මගී ජනතාවට ආරක්ෂාකාරීව ප්‍රවාහන සේවාවක් ලබාදීමට ක්‍රියාකරන බව සමස්ත ලංකා පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් අංජන ප්‍රියන්ජිත් මහතා පවසයි.

Read more

සුදුසුකම් නොමැති පුද්ගලයින්ට ගමනාගමන මණ්ඩලයේ තනතුරු නොදෙන බව ගාමිණී ලොකුගේ අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කරයි

සුදුසුකම් නොමැති පුද්ගලයින්ට ගමනාගමන මණ්ඩලයේ තනතුරු ලබා නොදෙන බව අමාත්‍ය ගාමිණී ලොකුගේ මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ දී අද පැවසීය.පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හේෂා විතානගේ

Read more

පොදු ප්‍රවාහන සේවා නවීකරණයට එක්සත් ජාතිීන්ගේ සංවිධානයේ සහාය

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික වර්ධනය සදහා ප්‍රවාහන ක්‍ෂේත්‍රයේ ප්‍රධාන කාර්යයභාරයක් ඉටුකරන බැවින් ඒ සදහා එක්සත් ජාතිීන්ගේ සංවිධානයේ සහාය ලබාදෙන බව එක්සත්

Read more

කැළණීවැලි දුම්රිය මාර්ගය සංවර්ධන කිරීම කඩිනමින්

කැළණීවැලි දුම්රිය මාර්ගය සංවර්ධන කිරීම කඩිනමින් ආරම්භ කරන බව ඇමති ගමිණි ලොකුගේ මහතා කියයි. එම දුම්රිය මාර්ගය රත්නපුරය දක්වා දිර්ග

Read more