ලංගම රියදුරන්ට ,කොන්දොස්තරවරුන්ට නිල ඇඳුමක්

2019 වසරේ සිට ලංගම බස් රථ වල රියදුරන්ට හා රිය සහයකයන්ට නිල ඇඳුමක් හඳුන්වා දීමට නියමිත බව ප්‍රවාහන අමාත්‍ය නිමල්

Read more

COVID-19 තත්ත්ව වාර්තාව
2020-May-27 | 06:05

තහවුරු කරනලද රෝගීන් සංඛ්‍යාව(සමුච්චිත) - 1,319
ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන් සංඛ්‍යාව - 597
නව රෝගීන් සංඛ්‍යාව - 0
රෝහල් ගත වී සිටින මුළු පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව - 76
සුවය ලබා පිටව ගිය සංඛ්‍යාව - 712
මරණ සංඛ්‍යාව - 10