ජගත් මානව හිමිකම් කොමිසමට ඉදිරිපත් වී ඇති යෝජනා පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂයේ ස්ථාවරය පැහැදිලි කෙරේ

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කොමිසමට ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් වී ඇති යෝජනා පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂය පැහැදිලි ස්ථාවරයක පසුවන

Read more

මිචෙල් බැච්ලට්ගේ ඒකපාර්ශ්විය වාර්තාව ශ්‍රි ලංකාව ප්‍රතික්ෂේප කරයි

ශ්‍රි ලංකාව ස්වාධින රාජ්‍යයක් ලෙස සිය වගකිම් ඉටු කරමින් සිටින බව ඇමති දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා අවධාරණය කරයි. ජගත් මානව හිමිකම්

Read more

ජගත් මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ පදනම් විරහිත චෝිදනා වලට පිළිතුරු දිමට ශ්‍රි ලංකාව ඉදිරි ජිනිවා සැසිය අවස්ථාවක් කරගත යුතු යැයි ප්‍රකාශයක්

එක්සත් ජාතින්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලය ශ්‍රි ලංකාවට එරෙහිව ඉදිරිපත් කර ඇති චෝදනාවලට ඇතුළත් කර ඇත්තේ පදනම් විරහිත වාර්තා වල ඇතුළත්

Read more