බෝයිං වර්ගයේ ගුවන් යානා 777 ක් වහාම යළි ගොඩබැස්සවීමට නියෝග

ඇමරිකාවේ නිෂ්පාදිත බෝයිං වර්ගයේ ගුවන් යානයක එන්ජිමේ අක්‍රියවීමක් හේතුවෙන් එම වර්ගයට අයත් පියාසර කරමින් පැවති ගුවන් යානා 777 ක් වහාම

Read more