විශ්ව විද්‍යාල විවෘත කිරීම අලුත් අවුරුද්දෙන් පසු

සියලු විශ්ව විද්‍යාල අලුත් අවුරුද්දෙන් පසුව යලිත් විවෘත කරන බව විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසමේ සභාපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා කියයි.

Read more

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ ගුරු පුරප්පාඩු 617 ක්

කම්කරු ශ්‍රමිකයන් වෙනුවට කුසලතා පිරි ශ්‍රමිකයන් විදෙස්ගත කිරිම රජයේ ප්‍රතිපත්තිය බව ඇමති නාමල් රාජපක්ෂ මහතා පවසයි. මඩකලපු දිස්ත්‍රික් සමාජයීය යටිතල

Read more

විශ්වවිද්‍යාල ආරම්භ කිරිමට මුලික පියවර ගැනේ

විශ්වවිද්‍යාල ආරම්භ කිරිමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය සමග ලබන සතියේදී සාකච්ඡා කරන බව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව පවසයි. සිසුන්ගේ නේවාසිකාගාර පහසුකම් භාවිතය.

Read more

නව ජාතික වෙළෙඳ ප්‍රතිපත්තියක් සදහා මහජන අදහස්

නව ජාතික වෙළෙූඳ ප්‍රතිපත්තියක් සදහා මහජන අදහස් ලබාගැනේ. ඉදිරි සති කිහිපය තුළ එම අදහස් ලබාගන්නා බව ඇමති බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

Read more

අගමැති හා විශ්ව විද්‍යාල උප කුලපතිවරුන් අතර හමුවක් ලබන මස දෙවෙනි දා

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සහ විශ්ව විද්‍යාල උප කුලපතිවරුන් අතර සාකච්ඡාවක් ලබන මස දෙවෙනිදා පැවැත් වේ. මේ වසරේ විශ්ව විද්‍යාලවලට

Read more

විශ්ව විද්‍යාලවලට බඳවා ගන්නා ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව ඉහළට

විශ්ව විද්‍යාවලට බඳවා ගන්නා ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව තවදුරටත් ඉහළ නැංවීමට විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ අවධානය යොමු වෙයි. 2019 අපොස උසස්

Read more