ජනතාව එන්නත් කිරිම ලබන සෙනසුරාදා ආරම්භ කරන බව ඉන්දිය රජය නිවේදනය කරයි

කොරෝනා වෛරසයට එරෙහිව ජනතාව එන්නත් කිරිම ලබන සෙනසුරාදා ආරම්භ කරන බව ඉන්දිය රජය නිවේදනය කරයි. එය ඵෙතිහාසික අවස්ථාවක් ලෙස හදුන්වන

Read more

ජර්මනියේ කොරෝනා එන්නත් ලබාගත් පිරිස හාරලක්‍ෂ 17 දහස ඉක්මවයි

ජර්මනියේ පුද්ගලයන් හාර ලක්‍ෂ 17 දහසකට මේ වනවිට කොරෝනා එන්නත ලබාදී තිබේ. සාමාන්‍ය පුරවැසියෝ එක්ලක්‍ෂ 68 දහසක් සහ සෞඛ්‍ය සේවකයෝ

Read more

කොරෝනා වෛරසයට එරෙහිව ඉන්දීය ජනතාව එන්නත් කිරීම ලබන මාසයේ සිට

කොරෝනා වෛරසයට එරෙහිව ජනතාවට එන්නත් කිරීම ලබන මාසයේ ආරම්භ කරන බව ඉන්දීය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය කියයි. සමාගම් දෙකක් ඒ සඳහා දැනටමත්

Read more