කොරෝනා එන්නත්කරණ වැඩසටහන පුර්ණ විනිවිද භාවයකින් යුතුව

එන්නත්කරණ වැඩසටහන පුර්ණ විනිවිද භාවයකින් යුතුව සිදු කෙරෙන බවද රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවේ සභාපති ප්‍රසන්න ගුණසේන මහතා කියයි. කොරෝනා වයිරසය

Read more

මේ වනවිට රටවල් 107 ක මිලියන 200 කට වැඩි පිරිසකට කොරෝනා එන්නත

මේ වනවිට රටවල් 107 ක මිලියන 200 කට වැඩි පිරිසකට කොරෝනා එන්නත ලබාදි ඇතැයි වාර්තා වේ. චීනයේ සහ රුසියාවේ දත්ත

Read more