වතු කම්කරුවන්ගේ රුපියල් දහසේ වැටුප් ඉල්ලිම ඉටුකිරිමට එක්සත් ජාතික පක්ෂයටද නොහැකිවු බව එම පක්ෂයේ සභාපති වජිර අබේවර්ධන කියයි

රටක් ලෙස ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ගතයුතු තින්දු තිරණ කල්පනාකාරිීව සිදුනොකලහොත් ඊට වන්දි ගෙවිමට සිදුවන්නේ උපදින ඊලග පරම්පරාවට බව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ

Read more

කොවිඩ් එන්නත ලබන මාසයේ දෙවැනි සතියේදී ජනතාවට ලබාදීමට රජය සූදානම්

කොවිඩ් එන්නත ලබන මාසයේ දෙවැනි සතියේදී ජනතාවට ලබාදීමට රජය සූදානම් බව මහාචාර්යය ජී එල් පීරිස් අමාත්‍යවරයා පවසයි. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන

Read more

එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයේ සභාපතිවරයා ලෙස හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි වජිර අබේවර්ධන මහතා පත් කෙරේ

එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයේ සභාපතිවරයා ලෙස හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි වජිර අබේවර්ධන මහතා පත් කෙරේ. පක්‍ෂයේ උපනායක ලෙස අකිල විරාජ් කාරියවසම් සහ

Read more