රුසියාවේ සියලු වැසියන්ට කොරෝනා එන්නත්.

රුසියාවේ සියලු වැසියන්ට කොරෝනා එන්නත් ලබාදෙන ලෙස එරට ජනාධිපති ව්ලැඩිමීර් පුටින් මහතා උපදෙස් දෙයි. එරට නිෂ්පාදිත ස්පුට්නික් වී එන්නත සමග

Read more

රුසියානු කොවිඩ් මර්ධන එන්නත මෙරටට ලබා ගැනීම පිලිබද සාකච්ඡා ඇරඹේ

රුසියාවේ නිපදවූ කොරෝනා එන්නත වන ස්පුට්නික් පහ එන්නත එරට ජනතාව සදහා සායන හැත්තෑවක් ඔස්සේ බෙදා හැරීම ඊයේ ආරම්භ විය. එහි

Read more