ජපාන සහ චීන විදේශ අමාත්‍යවරු දුරකතනය ඔස්සේ සාකච්ඡා

ජපාන සහ චීන විදේශ අමාත්‍යවරු දුරකතනය ඔස්සේ සාකච්ඡා පවත්වති. ජපාන විදේශ ඇමති මොටේගි ටොෂිමිට්සු මහතා සහ චීන විදේශ ඇමති වැංග්-යි

Read more

චීනය තවත් රටවල් දෙකකට එන්නත් පරිත්‍යාග කරයි

චීනය නේපාලයට සහ සිම්බාව්වේ රාජ්‍යයට කොවිඩ් 19 ට එරෙහි එන්නත් පරිත්‍යාග කිරීමට පියවර ගනී. ඒ අනුව නේපාලයට එන්නත් මාත්‍රා ලක්ෂ

Read more