පොලිස් නිලධාරීහු 3500 ක් අලුතින් බදවා ගැනෙති.

අද පැවැති ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ පක්‍ෂ මාධ්‍ය හමුවට එක්වු ඇමති ආචාර්ය සරත් විරසේකර මහතා රටපුරා තරුණ පිරිස මේ වනවිට

Read more