උත්සව සමයේ බිත්තර මිලෙහි කිසිදු ඉහළ යාමක් සිදු නොවන බවට ප්‍රකාශයක්,

උත්සව සමයේ බිත්තර මිලෙහි කිසිදු ඉහළ යාමක් සිදු නොවන බව සමස්ත ලංකා බිත්තර නිෂ්පාදකයින්ගේ සංගමයේ සභාපති ආර් එම් සරත් රත්නායක

Read more

රුපියල් මිලියන 200 ක් වටිනා රත්රන් කිලෝ 17 ක් රේගු භාරයට,

රුපියල් මිලියන 200 ක් පමණ වටිනා රත්රන් කිලෝග්‍රූම් 17 ක් ශ්‍රිී ලංකා රේගුව අද උදෑසන කටුනායක ගුවන් තොටුපලේ දී සිය

Read more