ඉකුත් වසරට සාපේක්ෂව කොරියානු භාෂා විශේෂ පරීක්‍ෂණය සමත්වීම සියයට 20 කින් ඉහළට

මේ වසරට අදාළව පැවැත්වු කොරියානු භාෂා විශේෂ පරීක්‍ෂණයෙන් සමත් සංඛ්‍යාව ඉකුත් වසරට සාපේක්ෂව සියයට 20 ක වැඩිවීමක් පෙන්වන බව ශ්‍රී

Read more

20 වන සංශෝධනය අභියෝගයට ලක්කෙරෙන පෙත්සම් සලකා බැලිමට පංචපුද්ගල ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ලක්

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 20 වන සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත අභියෝගයට ලක්කරමින් මේ වන විට අධිකරණයට ඉදිරිපත් වි ඇති පෙත්සම් සංඛ්‍යාව 18 කි.

Read more