සිටි එෆ් එම් අලුත් කුමරා සහ කුමරිය 2021 තරගයේ දෙවැනි වටය අද

සිටි එෆ් එම් අලුත් කුමරා සහ කුමරිය 2021 තරගයේ දෙවැනි වටය අද පෙරවරු 09.00 ට ශ්‍රි ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ

Read more

ගම සමග පිළිසඳර වැඩසටහනට ජනාධිපතිතුමා යළි ගමට යයි

ගම සමග පිළිසඳර වැඩසටහන සඳහා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා අද බලංගොඩ ඉඹුල්පේ රාවණා කන්ද ගමට පැමිණියේය. රාවණා කන්ද ග්‍රාමයේ තෝරවෙලකන්ද

Read more

රුපියල් කෝටි 80 ක ක්‍රිඩා සංකීර්ණයක්

මෙරට වොලිබෝල් ක්‍රිඩකයන්ට පැවැති විශාල අඩුපාඩුවක් සපුරාලමින් ගෘහස්ථ ක්‍රිඩාංගනයක් සහිත රුපියල් කෝටි 80 ක් පමණ වටිනා ක්‍රිඩා සංකීර්ණයක් ශ්‍රී ලංකා

Read more

42 වන ජාතික යෞවන සම්මාන තරගාවලිය සදහා මේ දිනවල අයදුම්පත්

42 වන ජාතික යෞවන සම්මාන තරගාවලිය සදහා මේ දිනවල අයදුම්පත් භාරගන්නා බව ජාතික තරුණ සේවා සභාව පවසයි. දිවයින පුරා සිටින

Read more