වසර 10 කට පසු පරාක්‍රම සමුද්‍රයේ වාන් දොරටු 10 ම විවෘත කෙරේ

පොළොන්නරුවට ඇද හැලෙන මහ වැසි හේතුවෙන් පරාක්‍රම සමුද්‍රයේ ජලධාරිතාව උපරිම මට්ටමකට ලගාවී තිබේ. ඒ අනුව වසර තුනකට පසු එහි වාන්

Read more

පොළොන්නරුව පරාක්‍රම සමුද්‍රයේ ජල මට්ටම ඉහළට

පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයට ඇදහැලෙන ධාරාණිපාත වැසි හේතුවෙන් පරාක්‍රම සමුද්‍රයේ ජල මට්ටම සිග්‍රයෙන් ඉහළ යමින් පවතී. පොළොන්නරුව කලාප වාරිමාර්ග අධ්‍යක්‍ෂ එස් කේ

Read more

මහනුවර වසා දමා ඇති පාසල් 42 ක් ලබන සදුදා විවෘත කෙරේ

මහනුවර නගර සීමාවේ වසා දමා ඇති පාසල් 42 ක් ලබන සදුදා යළි විවෘත කිරීමට තීරණය කළ බව මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර

Read more